facebook

Michał Zawada

2 czerwca, 2019

Michał Zawada urodził się w roku 1985 w Krakowie. W latach 2004-2009 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2005-2010 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Prof. Andrzeja Bednarczyka. W latach 2010-2013 był słuchaczem Środowiskowych Studiów Doktoranckich. W 2013 otrzymał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Od 2012 roku jest asystentem w VI Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej (2014-2015).

Zajmuje się malarstwem, fotografią oraz sztuką wideo. W swojej twórczości najczęściej zestawia działania artystyczne z teoretycznymi, podejmując dialog z dyskursem obrazu w jego współczesnych analizach. W działaniach plastycznych używa cytatów i zapożyczeń, nie pozostawia dzieła jako elementu samoistnego lecz wpisuje je w szeroki kontekst, w twórczą rozmowę z tradycją artystyczną i teorią sztuki. Pracuje według zasady dialektyki obrazowej, łącząc pochodzące z różnych źródeł porządki wizualne w heterogeniczne całości, najczęściej powiązane w konkretne cykle i serie. Odnosi się najczęściej do teoretycznego dorobku W. Benjamina, A. Warburga, J. Lacana, H. Beltinga i G. Didi-Hubermana.

Wybrane wystawy indywidualne:

2014 Mensur, Galeria ABC, Poznań
2013  Fortele Galeria Szara Kamienica, Kraków
2013  Przekroczenie (z Tomkiem baranem), Galeria Szara Kamienica, Kraków
2012  Przekroczenie I (z Tomkiem Baranem), Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski
2012  Przeniesienia (z Witoldem Stelmachniewiczem), Galeria Wydziału Malarstwa, Kraków
2011  Lata nauki Art Agenda Nova, Kraków
2010  Za-skoczenie, wystawa fotografii, Jewish Community Centre, Kraków
2009  Cienie, galeria Art Agenda Nova, Kraków

Wybrane wystawy zbiorowe:

2014 Nagie ściany są piękne, Browar Lubicz, Kraków
2014 U nas w Dollersheimie, Browar Lubicz, Kraków
Ostre Koło, Browar Lubicz, Kraków
Silver, Browar Lubicz, Kraków
2013 Przypadek i porządek, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków; Miejska Galeria Sztuki, Łódź
Summer Jam, Galeria ABC, Poznań; Galeria CKiS Wieża ciśnień, Konin
2012 Przekroczenie II, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski
Wystawa doktorantów Wydziału Malarstwa, Galeria Promocyjna ASP, Kraków
1962-2012-306 (wystawa końcoworoczna studentów pracowni Prof. Andrzeja Bednarczyka, ASP, Kraków
2011 In dunkeln Waldern, HangArt -7, Salzburg (Austria)
5 miejsc, Galeria PWW, Zielona Góra
Remont. Mieszkanie odmalowane, Kraków
2010 Sommerreise/Winerreise, wystawa malarstwa Hanny Śliwińskiej i Michała Zawady, galeria Bestregarts, Frankfurt am Mein (Niemcy)
2009 Wystawa pracowni Prof. A. Bednarczyka, TCK, Tarnowskie Góry,
306, galeria Floriańska 22, Kraków,
2009 New Art Summer, galeria Art Agenda Nova, Kraków,

© 2014 ABCGALLERY. All rights reserved.
Strony internetowe Poznań