facebook

O galerii

ABC GALLERY została założona w 1992 roku.

Zajmujemy się sztuką współczesną. W kręgu zainteresowań galerii leży zarówno klasyka współczesności (szczególnie ci artyści, którzy debiutowali w czasie bliskim I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1948 roku), jak i odkrycia i osiągnięcia twórców młodego pokolenia. Dlatego też działania galerii przez wiele lat koncentrowały się na realizacji dwóch równolegle prowadzonych projektów.

Efektem pracy z artystami należącymi do kręgu powojennej awangardy był projekt Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego realizowany w latach 1996 – 2005.

Drugi z realizowanych w ABC Gallery i kontynuowanych obecnie projektów to promocja artystów młodego pokolenia. W ramach tego cyklu każdego roku zapraszamy do współpracy kilku wybranych twórców, których prace są odtąd regularnie prezentowane na wystawach i w publikowanych przez galerię katalogach.

W 2011 roku ABC Gallery przeniosła swoją siedzibę na ul. Koszalińską 15, nad Jezioro Strzeszyńskie w Poznaniu. Zmiana lokalizacji umożliwia rozszerzenie działalności galerii o projekty związane z rezydencjami artystów, plenerami i warsztatami z zakresu różnych dziedzin sztuk wizualnych (video-art, fotografia, malarstwo, działania przestrzenne) adresowanych do szerokiego grona kreatywnych odbiorców. Najważniejsze z nowych, wynikających ze zmiany lokalizacji projektów to odbywający się każdego roku latem Summer Jam – Plenerowe sympozjum twórców i teoretyków, oraz Visual Park – zespół rzeźb i obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej w najbliższym otoczeniu galerii i towarzyszący mu program edukacyjny.

W trakcie swojej ponad 20 – letniej działalności ABC Gallery zrealizowała ponad 250 wystaw indywidualnych i zbiorowych, w tym problemowych pokazywanych zarówno we własnych przestrzeniach, jak i w szeregu publicznych instytucji wystawienniczych w całym kraju (m.in. Muzea Narodowe w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Galeria Krzysztofory w Krakowie i inne). (archiwum wystaw)

W 2002 roku ABC Galery zajęła II miejsce w ogólnopolskim rankingu galerii tygodnika „Polityka”, w kategorii galerie prywatne.

Obecna siedziba ABC Gallery:

© 2014 ABCGALLERY. All rights reserved.
Strony internetowe Poznań