SUMMER JAM
SYMPOZJUM TWÓRCÓW I TEORETYKÓW

SUMMER JAM jest trwającym 10 dni plenerowym spotkaniem artystów i teoretyków odbywającym się w ABC Gallery w sierpniu każdego roku. Dwie pierwsze edycje (2013 i 2015) organizowane były we współpracy z CSiK w Koninie, a uwaga organizatorów i uczestników koncentrowała się na realizacji prac i organizacji wystaw oraz przygotowaniu katalogów stanowiących podsumowanie działań artystów.

Od 2015 r. formuła SUMMER JAM została rozszerzona o aspekt teoretyczny, przyjmując charakter niewielkiego sympozjum. Dla każdej kolejnej edycji spotkania formułowany jest nowy temat definiujący problematykę wokół której koncentrują się działania zaproszonych artystów oraz wykłady i dyskusje przygotowywane przez specjalistów/teoretyków różnych dziedzin. Poza realizacją prac uczestnicy prezentują dokumentację swoich dotychczasowych działań, ze szczególnym uwzględnieniem prac odnoszących się do tematu sympozjum, co często także staje się zarzewiem dyskusji.

Bezcennym efektem sympozjów jest niewątpliwie spotkanie, wymiana poglądów i wspólna praca twórców i teoretyków z różnych środowisk akademickich i artystycznych. Formuła spotkań, jakimi są plenery potocznie uważana jest za nieco przestarzałą i obecnie, w czasach szybkiej i łatwej wymiany informacji – niepotrzebną. Warto jednak pamiętać, że praca zarówno artysty, jak i naukowca nacechowana jest w znacznym stopniu wyalienowaniem, wymaga bowiem długich godzin samotnego skupienia w zaciszu pracowni czy biblioteki. Wbrew pozorom środowisko akademickie, często skoncentrowane na kwestiach dydaktycznych i administracyjnych, nie gwarantuje żywej i swobodnej wymiany idei i doświadczeń.

Wymiernym rezultatem każdej kolejnej edycji Summer Jam są realizowane w ich trakcie prace, dokumentacja spotkania w formie katalogu oraz podsumowujące wystawy pokazywane zarówno w Poznaniu (ABC Gallery), jak i w innych ośrodkach wystawienniczych (Galeria Wieża Ciśnień w Koninie, Galeria Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie).

This article was published on: 09/27/19 5:26 PM