facebook

Wojciech Zubala

1 czerwca, 2019

Malarz i fotografik. Urodził się w 1964 roku. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Profesor na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa.

Autor prac, których tematyka prowokuje do zadawania fundamentalnych pytań o sens istnienia, przemijania, śmierci oraz bezsilności człowieka wobec jej nieuchronności. Wczesne prace oscylują między obrazem, rzeźbą i tkaniną eksperymentalną. Od połowy lat dziewięćdziesiątych głównym środkiem jego wypowiedzi artystycznej staje się malarstwo. Realność zostaje zastąpiona kompozycjami malarskimi budowanymi ekspresyjnym gestem. Ważnym elementem tworzonych obrazów jest sam proces kreacji. Poza malarstwem zajmuje się fotografią.

W swoim dorobku ma ponad trzydzieści wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 40 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureat wielu wyróżnień na międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Wybrane wystawy indywidualne:

2018 Wojciech Zubala. Kiedy coraz mniej znaczy coraz więcej. Porządki chaosu, HOS Gallery, Warszawa
2017 Wojciech Zubala. Ważne ślady. Malarstwo, Galeria XS, Kielce
2015 Chlorofile, ABC Gallery, Poznań
2014 Rzeczywistość obrazu, Galeria 72, Chełm
2013 Wojciech Zubala. Malarstwo, Galeria Bardzo Biała, Warszawa
2010 Odrealność, Galeria Salon Akademii, Warszawa
2007 Iluzja rzeczywistości – malarstwo, Galeria Wizytująca, Warszawa
2004 Obrazy bez tytułu, Otwarta Pracownia, Kraków
2003 Wojciech Zubala. Malarstwo, Galeria DAP, Warszawa
2002 Fotografia, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk (Białoruś)
2001 Fotografia, Galeria Biała, Lublin
1993 Wojciech Zubala – malarstwo, Galeria Aspekty, Warszawa
1991 Pośród nicości, BWA, Galeria Stara, Lublin
1990 Zawróceni z drogi, Galeria Rzeźby, Warszawa
1989 Nowi artyści Warszawy, Wojciech Zubala – malarstwo, Galeria Stara Kordegarda, Warszawa

© 2014 ABCGALLERY. All rights reserved.
Strony internetowe Poznań