facebook

28.05.2008 Wojciech Łazarczyk „Walking on the Painting”

25 września, 2019

„Walking on the Painting” to projekt, w którym Wojciech Łazarczyk wykracza poza tradycyjne malarskie medium, ograniczone w swej fizyczności do dwóch prostych wymiarów. Każdy najmniejszy fragment prezentowanej ekspozycji kryje w sobie malarskie znamię, niezależnie od tego czy jest to obraz na płótnie czy digitalnej matrycy ekranu monitora. Tutaj nawet dźwięk ma gęstość malarskiej farby… Kreślone przez artystę trajektorie ruchu z jednego obrazu w drugi , bądź z jednego obrazu przez drugi to równoległe doświadczenie bycia w obrazie – jako odbiorca oraz nieodłączny komponent stworzonej kompozycji. Pokrętna topografia, w której akcenty rozłożone w ten sposób, że sytuują się gdzieś obok/pomiędzy materią obrazu, ujawnianą w tak różnych formach. Odkrywane przez artystę kolejne malarskie dymensje mnożą się w nieskończoność, ukazując ogromny i wciąż niewyczerpany potencjał malarstwa, czy obrazu w ogóle. Niewątpliwie jest to sztuka oddziałująca na całe spectrum zmysłów, stawiająca tym samym kluczowe pytanie o naturę postrzegania. Problem reprezentacji w obrazie, siła i funkcja koloru to kolejne kwestie przez twórczość tę podejmowane, jednak jej osobliwość lokuje się gdzie indziej. Trudna do zdefiniowania subtelność odbierana raczej intuicyjnie aniżeli na drodze teoretycznych dociekań, stanowiących paradoksalnie fundament tego artystycznego traktatu. Traktatu, który jak eter rozlewa się w przestrzeni galerii.

© 2014 ABCGALLERY. All rights reserved.
Strony internetowe Poznań