facebook

17.10.2008 Piotr Korzeniowski „Osobista pustynia”

25 września, 2019

Piotr Korzeniowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował na Wydziale Malarstwa u prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w pracowni malarstwa prof. Adama Wsiołkowskiego macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.
Punktem wyjścia dla prezentowanych na wystawie prac jest obraz fotograficzny. Jednak odciśnięty w malarskiej materii ślad rzeczywistości nie jest tylko prostą transpozycją jednego medium w drugie. Korzeniowski dokonując takiego przemieszczenia odziera fotografię z niepotrzebnych kontekstów i percepcyjnych naleciałości wydobywając zeń jedynie fakturę bądź czystą geometryczną formę. To punkt, który prowokuje do dalszych poszukiwań. Forma staje się bardziej giętka, mobilna i zróżnicowana. Powstają w ten sposób wieloelementowe obiekty wraz z szeregiem ukrytych w nich ruchliwych układów i kształtów. To próba zamknięcia w obszarze obrazu malarskiego zasadniczych opozycji tj. różnorodność i jedność, zmienność i stałość.
Za fasadą frapujących eksperymentów formalnych kryje się „osobista pustynia” Korzeniowskiego. Abstrakcyjny kontur jego malarstwa, tak bardzo przypominający pustynny pejzaż, fotograficzne zestawienia fragmentów ludzkiego ciała z bezkresem naturalnych krajobrazów – wszystko to komponuje się w merytorycznie spójną wizję tej prezentacji. Można też przypuszczać, że w samym akcie twórczym artysta odnajduje tytułową pustynię.

© 2014 ABCGALLERY. All rights reserved.
Strony internetowe Poznań