facebook

16.09.2012 Filip Wierzbicki Nowak „Space Delusions” – wystawa oraz realizacja na terenie Visual Park

26 września, 2019

Wystawa i obiekt (instalacja zewnętrzna) Filipa Wierzbickiego-Nowaka „SpaceDelusions” stanowią element większego, długofalowego projektu realizowanego pod nazwą Projekt Strzeszyn, przez ABC Gallery i Fundację Europejskie Forum Sztuki. Projekt Strzeszyn zakłada realizację grupy  7-10 obiektów artystycznych, które pozostaną na stałe w przestrzeni publicznej – w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Strzeszynek przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu.  Obiekty te intrygując i wzbudzając zainteresowanie, zaangażują widza do bardziej świadomego i bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Warto podkreślić, że obecność sztuki w przestrzeni publicznej stwarza jeden z najciekawszych i niewymuszonych sposobów obcowania z dziełem, edukowania oraz kształtowania wrażliwości.

Kolejne rzeźby zostaną zaopatrzone w tablice ze szczegółowym opisem realizacji. ABC Gallery zorganizuje także cykl specjalnych spotkań-warsztatów dla publiczności, które będą dotyczyć  problematyki poruszanej przez poszczególne realizacje.

„SpaceDelusions” F. Wierzbickiego-Nowaka jest obiektem, który ma stymulować aktywność widza w postrzeganiu przestrzeni. Instalacja multiplikuje i kadruje przestrzeń, przykuwając uwagę odbiorcy do zwykle niedostrzeganych, transparentnych elementów naszego otoczenia. „SpaceDelusions” wymusza uważność, skupienie, skłania do kontemplacji. Jest ekranem percepcyjnym, urządzeniem optycznym służącym do patrzenia.

Na wystawę  w budynku ABC Gallery składać się będą natomiast mniejszy obiekt oraz wybór fotografii artysty. Każda z prezentowanych prac dotyczy  problemów patrzenia, widzenia, postrzegania, percepcji – zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych oraz kulturowych aspektów tych podstawowych
i fundamentalnych elementów funkcjonowania człowieka.

„SPACE DELUSIONS” – IDEA – komentarz autora

Realizacja jest kontynuacją moich wcześniejszych doświadczeń pracy z przestrzenią. Tworzę obiekty, które mają pobudzić , uwrażliwić naszą aktywność w postrzeganiu przestrzeni. Pewne otaczające nas sytuacje są transparentne, przeoczone  –  moje obiekty także są transparentne. Świat odbity wydaje się w nich przezroczysty. Obiekt, podobnie jak mimikra znika, staje się elementem przyrody. Z daleka niedostrzegalny, staje się  dla nas nośnikiem informacji dopiero wtedy, gdy sami się w nim odbijemy.

Jakie jest nasze miejsce w przyrodzie? Niektórzy mają zdolność łatwego odnajdywania przedmiotów w przestrzeni, która innym wydaje się całkowicie nieuporządkowana. Mieszkańcy miast z łatwością potrafią rozróżnić poszczególne obiekty architektoniczne w przestrzeni miejskiej, nie potrafią natomiast rozpoznać gatunków drzew w lesie. Jesteśmy uwikłani w porządek symboli, znaków – próbujemy logicznie usystematyzować otaczające nas zjawiska.

Moje prace nie zdradzają czym są, materiał znika, dzięki czemu widz odnosi wrażenie, że coś niesamowitego, dziwnego dzieje się w obserwowanej przez niego przestrzeni.

Zachodzi tu fundamentalne pytanie o kontrolę i o postrzeganie. Czy to my przejmujemy kontrolę, czy przedmiot? Słowa Paula Klee „Teraz przedmioty mnie postrzegają” wydają mi się jak najbardziej aktualne.

Obiekt „Space Delusions” jest ekranem percepcyjnym, urządzeniem optycznym służącym do patrzenia.

Wystawa trwała od 16.09 do 16.10.2012.

 

 

© 2014 ABCGALLERY. All rights reserved.
Strony internetowe Poznań